No 2 (2015)

Table of Contents

General Methodological and Conceptual Approaches and Problems

Д. А. Абгаджава, А. И. Стребков, А. Н. Сунами
7-18
Н. Г. Гузынин
19-29
Д. А. Щукин
30-42

Political Conflict Studies in the Global and Regional Aspects

А. В. Соколов
43-59
Е. С. Алексеева
60-75
В. Г. Бондарев, Г. Г. Газимагомедов, А. И. Стребков
76-89
Е. С. Серова
90-102

Economic, Labor, Organizational Conflicts

А. А. Владимиров, Л. А. Зеленов, Е. И. Степанов
103-117
А. В. Алейников, Г. П. Артемов, А. Г. Пинкевич
118-134
Е. И. Наумова
135-143

Conflict Studies of Spiritual Sphere

Л. Н. Тимофеева
144-154
Г. В. Сменцарёв
155-166
Л. М. Низова, А. А. Санников
167-183

Tribune of Students, Graduate, Applicant 's Degree

А. А. Фролов
206-212
Д. А. Сидорова
213-223
Д. И. Анисимов
224-233
Н. А. Вахнин
234-244

A1

Ю. С. Рязанцева
184-196

A2

Г. Г. Газимагомедов, А. И. Стребков, А. Н. Сунами
197-205