No 3 (2015)

Table of Contents

General Methodological and Conceptual Approaches and Problems

С. И. Дудник, В. М. Камнев
5-13
А. Я. Анцупов
14-31
А. А. Владимиров, Л. А. Зеленов, Е. И. Степанов
32-45
Н. В. Литвак
46-52
Ю. А. Лисовский, А. Н. Самарин, Л. К. Филонова
53-70
Н. В. Кузнецов, А. М. Соколов
71-80

Political Conflict Studies in the Global and Regional Aspects

А. Карпова
81-96
С. В. Полатайко, К. В. Крюкова
97-105
В. П. Макаренко
106-127
Г. Г. Газимагомедов, А. И. Стребков
128-143
В. П. Шалаев
144-164
Д. А. Цыплаков
165-171

Ethnic Conflict Studies

К. С. Кондратенко, А. А. Остахов, Л. А. Сугрей
172-183

Economic, Labor, Organizational Conflicts

Е. И. Наумова
184-193
К. П. Иголкина
194-199
А. Е. Скачкова
200-211

Reviews

Г. В. Зазулин, М. М. Ли
212-222

Tribune of Students, Graduate, Applicant 's Degree

В. Е. Медведева
223-240