No 1 (2016)

Table of Contents

Conflicts and Society

Е. И. Степанов
9–26

General Methodological and Conceptual Approaches and Problems

С. Л. Шалаева, В. П. Шалаев
27-52
Б. А. Исаев
53-75
А. Н. Сунами
76-83

Political Conflict Studies in the Global and Regional Aspects

Г. И. Коларов
84-104
А. В. Соколов, А. А. Фролов
105-115
Г. В. Зазулин, М. М. Ли
116-124
Г. Г. Газимагомедов, А. И. Стребков, В. А. Рукинов
125-142
Х. Х. Хуррамов
143-149

A3

В. Ю. Лукьянов
150-167

Ethnic Conflict Studies

В. Н. Алфимцев
168-182
В. Цзяньган
183-197

Economic, Labor, Organizational Conflicts

Н. Н. Бандейкина
198-208

A4

Л. М. Низова, И. В. Малинкина
209-220
М. Ю. Абабкова, В. Л. Леонтьева
221-242
Т. В. Крюкова
243-252

Tribune of Students, Graduate, Applicant 's Degree

К. С. Шейкна
253-269
Д. А. Сидорова
270-278
А. Г. Гамзатова
279-284