Vol 12, No 3 (2017)

Table of Contents

General Methodological and Conceptual Approaches and Problems

А. Д. Карпенко, А. И. Стребков, А. В. Алейников, Я. И. Русакова
9-30
Д. А. Мальцева
31-47

Political Conflict Studies in the Global and Regional Aspects

Н. Г. Гузынин
48-57
В. Ю. Лукьянов
58-73
С. В. Смаль
74-87
А. К. Брусинец
88-96
В. М. Камнев, А. М. Соколов
97-107

A6

Г. С. Широкалова, П. И. Куконков, З. Х. Саралиева
108-121
Т. В. Домрачева, Л. М. Низова
122-132
Л. С. Рубан, В. В. Нагайцев
133-149
А. Ф. Нагайчук
150-163

Conflict Studies of Spiritual Sphere

К. С. Кондратенко
164-180

Economic, Labor, Organizational Conflicts

Н. В. Берсенева, Д. В. Морокин
181-188

A1

Е. Н. Иванова, Ю. В. Королева
189-204
Е. Н. Иванова
205-218
Е. Н. Иванова, Н. В. Петрова
219-234

Tribune of Students, Graduate, Applicant 's Degree

Д. А. Абгаджава, К. А. Ананьева
235-243
А. А. Габриелян
244-251
А. А. Мельникова
252-263